Color Man House

Screenshots

  • Color Man House
  • Color Man House
  • Color Man House
  • Color Man House
  • Color Man House

Info

Developer VIET TECHNOLOGY ELECTRONIC TRADING JOINT STOCK COMPANY
BundleID vn.cnv.ems.colormanhouse
Version 1.0.0
Size 119.6MB
Released May 19,2020
Updated May 19,2020
Language English
Rating 4+
Compatibility 9.0

Descriptions

2. Quy định cụ thể
2.1/ Thu thập thông tin
- Khi khách hàng thực hiện giao dịch/ đăng ký mở tài khoản tại ứng dụng khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết.
- Khách hàng có trách nhiệm bảo đảm thông tin đúng và luôn cập nhật đầy đủ và chính xác nhất.

More