Truyện Cười Hay

Screenshot

  • Truyện Cười Hay
  • Truyện Cười Hay
  • Truyện Cười Hay

Info

Developer Tran Bang
BundleID com.tranbang.TruyenCuoiHay
Version 1.0
Size 13.9MB
Released November 29,2017
Updated November 29,2017
Support https://www.facebook.com/tranbang13
Language English
Rating 12+
Compatibility 8.0

Comment information

  • Xmen Tran - 2017-12-08 18:22:01

    Hay lam

    Oki

Descriptions

Truyện Cười Hay - thế giới truyện cười, truyện tiếu lâm
+ Thể loại phong phú, đa dạng
+ Cập nhật truyện mới liên tục
Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :)

More