Bản đồ Trạm Xăng Việt Nam

Screenshot

  • Bản đồ Trạm Xăng Việt Nam
  • Bản đồ Trạm Xăng Việt Nam
  • Bản đồ Trạm Xăng Việt Nam
  • Bản đồ Trạm Xăng Việt Nam

Info

Developer Van Luan Phan
BundleID com.global.fuelMapVietnam
Version 1.0
Size 69.9MB
Released February 15,2020
Updated February 15,2020
Language English
Rating 4+
Compatibility 8.0

Descriptions

Bản đồ Trạm xăng Việt Nam có dữ liệu tất cả trạm xăng trên khắp 63 tỉnh thành ở Việt Nam giúp bạn tìm được trạm xăng gần nhất và thích hợp cho mọi chuyến đường.

Tính năng chính:
- Hoạt động trực tuyến (online) hoặc ngoại tuyến (offline)
- Tự động tìm trạm xăng gần bạn nhất hoặc bất kỳ đâu ở Việt Nam
- Chỉ đường đi đến trạm xăng

More