Shipping Rạch Giá

Screenshots

  • Shipping Rạch Giá
  • Shipping Rạch Giá
  • Shipping Rạch Giá
  • Shipping Rạch Giá
  • Shipping Rạch Giá
  • Shipping Rạch Giá

Info

Developer Hien Nguyen Thu
BundleID com.shipping.customer
Version 1.0.5
Size 87.2MB
Released February 20,2020
Updated February 20,2020
Support https://www.facebook.com/ShippingRachGia/
Language English
Rating 4+
Compatibility 10.0

Descriptions

- Ứng dụng Shipping giúp kết nối giữa các shipper, xe ôm công nghệ với những người có nhu cầu sửu dụng các dịch vụ sau:
• Loại hình giao thức ăn: Cung cấp dịch vụ kết nối giữa khách hàng và shipper khi có nhu cầu mua hộ thức ăn, uống
• Loại hình giao hàng hộ: Cụng cấp dịch vụ kết nối giữa khách hàng và shipper khi có nhu cầu cần gởi hàng đi giao, gửi
• Loại hình Xe Ôm Shipping: Cung cấp dịch vụ kết nối giữa hành khách và tài xế xe máy chở khách.

More